Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Publikacja stanowi wybór opracowań, jakie powstały w latach 2010-2014 w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. W zbiorze znalazły się szczegółowe opinie na temat planowanych kierunków kształcenia oraz informacje dotyczące zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach, które opracowano w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane zarówno przez szkoły jak i samorząd oraz inne instytucje rynku pracy i edukacji. Ponadto prezentowany materiał zawiera zbiór dotychczasowych kwartalnych informacji o rynku pracy, wybór najważniejszych wniosków z pogłębionych badań rynku i rekomendacje dla edukacji. W skład publikacji wchodzi również ekspertyza dotycząca potrzeb rynku pracy w Łodzi i regionie w obszarze infrastruktury kolejowej.

Opracowanie prezentuje zebrane i uporządkowane materiały, jakie powstały w ramach usług świadczonych przez Zespół Obserwatorium na rzecz edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu szkół, także doradców zawodowych, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych problematyką sprzężeń zwrotnych w układzie edukacja a rynek pracy. Publikacja ta będzie zatem interesująca nie tylko ze względu na fakt, iż zawiera różnego rodzaju materiały dotyczące rynku pracy, ale również, dlatego że znaczna część szczegółowych analiz nie była wcześniej publikowana w formie książkowej a jedynie trafiała do wybranych odbiorców zamawiających informację. Teraz dzięki wydaniu ich w formie zwartej zainteresowane osoby i instytucje będą się mogły zapoznać z tym interesującym materiałem i to bez konieczności przeszukiwania własnych archiwów bądź zwracania się z szczegółową prośbą do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Autor: 
Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
Rok wydania: 
2 014r.