Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w wybranych sekcjach - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników

Sekcje: sprzedaż, obsługa klienta, call center, informatyka, finanse, ekonomia, kadra zarządzająca, inżynieria.

Badanie, którego dotyczy niniejszy raport jest kolejnym z cyklu opracowań, których głównym celem jest sprawdzenie częstotliwości występowania ofert pracy na określone stanowiska w wybranych branżach i sekcjach gospodarczych. Celem analizy jest także określenie najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników. W związku z powyższym, w opracowaniu znaleźć można zarówno dane o charakterze statystycznym, jak również jakościowym (oczekiwania pracodawców formułowane na podstawie ofert pracy w odniesieniu do potencjalnych pracowników).

Projekt ten wpisuje się w jedno z głównych zadań Obserwatorium, jakim jest dostarczanie informacji na temat struktury zapotrzebowania na określone zawody i kwalifikacje zawodowe na regionalnym oraz lokalnym rynku pracy. Informacje te są szczególnie ważne z punktu widzenia systemu edukacji, który powinien uwzględniać procesy zachodzące na rynku pracy, zwłaszcza jeśli dotyczą one pojawienia się zapotrzebowania na specjalistów w nowych zawodach i specjalnościach, bądź związane są z nowymi dziedzinami gospodarki.

Publikację adresujemy do przedstawicieli samorządów na terenie województwa łódzkiego, dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, doradców zawodowych oraz uczniów i ich rodziców.

Autor: 
Leszek Kuras, Anna Gębarowska-Matusiak
Rok wydania: 
2 013r.