AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 4/2014 (17)

„Aktualna informacja o rynku pracy nr 4/2014” jest ostatnim w 2014 roku opracowaniem, w którym przedstawiona została sytuacja gospodarcza w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w czwartym kwartale minionego roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w III oraz w IV kwartale 2014 roku

W czwartym kwartale 2014 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim nadal pozostawała wyższa niż w Polsce1. Lepiej sytuacja przedstawiała się w Łodzi. W tabeli zamieszczone zostały dane dotyczące stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, z podziałem na Łódź oraz województwo.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w III i w IV kwartale 2014 r.

Obszar07.201408.201409.201410.201411.2014
województwo łódzkieLB [w tys.]134,5131,7128,4124,4125,4
SB [w%]12,612,412,111,811,9
m. ŁódźLB [w tys.]39,838,837,736,736,7
SB [w%]11,711,411,110,810,8

Źródło: GUS, dane za grudzień 2014 r. nie są jeszcze dostępne

Jeśli porówna się dane dotyczące sytuacji na rynku pracy regionu łódzkiego w trzecim oraz czwartym kwartale 2014 roku, widoczne jest dalsze zmniejszenie się liczby bezrobotnych, a co za tym idzie stopy bezrobocia. Tendencja ta dotyczy zarówno województwa łódzkiego jak i samej Łodzi.

W lipcu 2014 r. liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła 134,5 tys. W listopadzie bez pracy pozostawało 125,4 tys. osób. Zmniejszyła się zatem o 6,8%. Tendencja spadkowa widoczna jest także w Łodzi. Na początku trzeciego kwartału 2014 r. zanotowano 39,8 tys. bezrobotnych. w listopadzie tego roku w rejestrach Urzędu Pracy pozostawało 36,7 tys. osób, to jest o 7,8%.

W porównaniu z listopadem 2013 r. (stopa bezrobocia dla woj. łódzkiego wynosiła 13,9%, dla Łodzi było to 12,3% 2) sytuacja na regionalnym rynku pracy poprawiła się, co świadczy o rozwoju gospodarczym województwa.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawione zostało aktualne zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim, w czwartym kwartale 2014 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w okresie od października do grudnia 2014 roku pokazuje wykres nr 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kwartał 2014 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 3/2014) zmniejszyła się liczba ofert pracy dostępna w portalu pracuj.pl. Największy spadek (o 99 ofert) można zauważyć w branży „sprzedaż”. Natomiast liczba wolnych miejsc pracy, którą oferowali pracodawcy reprezentujący sekcje: „finanse, ekonomia”, „produkcja”, „IT – administracja”, „bankowość”, „administracja biurowa”, „HR, zasoby ludzkie”, „marketing”, „edukacja, szkolenia”, „zakupy”, „ubezpieczenia” oraz „energetyka” utrzymała się na podobnym poziomie.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w grudniu 2014 r. w tym miesiącu najwięcej wolnych miejsc pracy przypadało na sekcje: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „finanse, ekonomia”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy dotyczyło sekcji „sprzedaż” (293 oferty). Pracodawcy najczęściej poszukiwali kandydatów na następujące stanowiska: pracownik działu handlowego, przedstawiciel handlowy, regionalny koordynator sprzedaży, menadżer  ds. rozwoju rynku, kierownik salonu, kierownik działu kas, menadżer zmiany, specjalista ds. kluczowych klientów, sprzedawca, kasjer/sprzedawca, doradca klienta, doradca sprzedaży, przedstawiciel techniczno – handlowy, specjalista ds. eksportu, młodszy analityk sprzedaży, doradca w zakresie ubioru, przedstawiciel medyczny. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: doświadczenie zawodowe (znajomość technik sprzedaży i negocjacji, pozyskiwania klienta oraz znajomość branży), wykształcenie minimum średnie, znajomość języków obcych (często j. angielskiego i dodatkowo innego), umiejętności interpersonalne, umiejętność obsługi komputera, posiadanie prawa jazdy kategorii B, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy, umiejętność zarządzania zespołem oraz umiejętność pracy w zespole, odporność na stres. Firmy zamieszczające oferty w branży „sprzedaż” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to banki, kancelarie prawne, sklepy oraz salony sprzedaży, hipermarkety, firmy świadczące usługi finansowe, ubezpieczeniowe, farmaceutyczne medyczne oraz działające w różnych obszarach gospodarki.

Drugą w kolejności sekcją pod względem liczby ofert pracy była „obsługa klienta” (143 ogłoszenia). Poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: specjalista ds. obsługi klienta, opiekun klienta, rzeczoznawca mobilny, doradca klienta, referent ds. serwisu, doradca serwisowy ds. blacharsko-lakierniczych, koordynator ds. współpracy z partnerami, specjalista ds. reklamacji windykator terenowy, tajemniczy klient. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe lub średnie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka obcego (często dwa języki), umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, zorientowanie na realizację celów, umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista. Tak jak w przypadku sprzedaży, firmy poszukujące pracowników w sekcji „obsługa klienta” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to sklepy, banki, firmy ubezpieczeniowe, finansowe, farmaceutyczne oraz działające w wielu innych obszarach gospodarki.

Na kolejnym, trzecim miejscu pod względem zapotrzebowania na pracowników znalazła się branża „finanse, ekonomia”, w której dostępnych było 117 ofert. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: specjalista ds. analiz biznesowych i zarządzania sprzedażą dla firm, mobilny doradca finansowy, księgowi (młodszy księgowy, samodzielny księgowy, główny księgowy), specjalista ds. obsługi umów i rozliczeń, doradca biznesowy, asystent kontrolera finansowego, starszy specjalista ds. sprawozdawczości podatkowej, doradca kredytowy, specjalista ds. walidacji. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, komunikatywna znajomość języka obcego (często dwóch języków), wiedza i umiejętności związane ze stanowiskiem pracy (np. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów, obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości), umiejętności interpersonalne, umiejętność obsługi komputera, dokładność, obowiązkowość, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole. Firmy poszukujące pracowników to przede wszystkim banki, firmy prowadzące działalność ubezpieczeniową świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe oraz działające w wielu innych obszarach gospodarki.

Powyższe dane świadczą o tym, że zarówno obszar związany z szeroko pojętą sprzedażą oraz obsługą klienta, jak i finansowo – ekonomiczny należą do grupy najlepiej rozwijających się branż w regionie łódzkim.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzki

W czwartym kwartale 2014 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się o dwa nowe tereny inwestycyjne. Położone są one w Lućmierzu oraz w Łodzi przy ul. Telefonicznej. Oba tereny zostały uzbrojone oraz wyposażone w niezbędną infrastrukturę. Oczekują na inwestorów3. W Kutnie (podstrefa ŁSSE) zakończona została budowa zakładu produkującego chipsy, należącego do grupy Kellogg. Jest to znany producent płatków śniadaniowych i słonych przekąsek. Nowy zakład będzie zatrudniał łącznie 200 pracowników4.

Plany rozwoju w regionie łódzkim ma także firma UPS, zajmująca się logistyką i spedycją. w Strykowie powstanie centrum przeładunkowe, w Łodzi natomiast planowana jest budowa centrum obsługi biznesu. Łącznie powstaną miejsca pracy dla ponad 300 osób5.

Widoczne jest także ożywienie na rynku budownictwa mieszkaniowego. W październiku rozpoczęto budowę prawie 8 tysięcy lokali6.

Powyższe informacje pozwalają optymistycznie myśleć o przyszłości w kontekście powstawania nowych miejsc pracy.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 Stopa bezrobocia w listopadzie 2014 r. dla Polski wynosiła 11,4%. [dane GUS]  
 2 Dane GUS
 3 www.sse.lodz.pl [data dostępu: 14.01.2015 r.]
 4 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/200-osob-ma-znalezc-prace-w-fabryce-chipsow-w-kutnie/bb14s data dostępu:[03.10.2014 r.]
 5 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/lodzkie-firma-ups-wybuduje-w-strykowie-centrum-przeladunkowe/f657y [data dostępu:07.11.2014 r.]
 6 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/deweloperzy-buduja-coraz-wiecej-mieszkan/wegs8 [data dostępu: 22.11.2014 r.]