AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 3/2014 (16)

W „Aktualnej informacji o rynku pracy nr 3/2014” zaprezentowana została sytuacja gospodarcza w Łodzi i w województwie łódzkim w trzecim kwartale 2014 roku. Przedstawione zostało także zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w II oraz w III kwartale 2014 roku

W trzecim kwartale 2014 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim nadal była wyższa niż w Polsce1. Lepiej sytuacja przedstawiała się w Łodzi. w tabeli przedstawione zostały dane dotyczące stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, z podziałem na Łódź oraz województwo.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w II i w III kwartale 2014 r.

Obszar04.201405.201406.201407.201408.201409.2014
województwo łódzkieLB147620142104137287134511131734128394
SB [w%]13,713,212,912,612,412,1
m. ŁódźLB429134186440817397683877337742
SB [w%]12,412,211,911,711,411,1

Źródło: WUP w Łodzi, GUS

Jeśli porówna się dane dotyczące sytuacji na rynku pracy regionu łódzkiego w drugim i w trzecim kwartale 2014 r. można zaobserwować stopniowy spadek liczby bezrobotnych, a co za tym idzie stopy bezrobocia. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia zmniejszyła się zarówno w Łodzi jak i w województwie.

W kwietniu 2014 r. liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła 147620. We wrześniu natomiast bez pracy pozostawało 128394 osób, to jest o 13% mniej. Tendencja spadkowa widoczna jest także w Łodzi. Na początku drugiego kwartału 2014 r. zanotowano 42913 bezrobotnych, we wrześniu tego roku było już ich 37742. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się więc o 12,1%.

Jeśli porówna się stopę bezrobocia z września 2013 r.2 (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 13,7%, dla Łodzi 12,2%) z analogicznym miesiącem bieżącego roku, widać wyraźnie, że w 2014 r. sytuacja na regionalnym rynku pracy poprawiła się. Spadek liczby osób odnotowanych w rejestrach urzędów pracy jest optymistyczną informacją, która może świadczyć o rozwoju gospodarczym województwa.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o  rynku pracy przedstawione zostało aktualne zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim, w trzecim kwartale 2014 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w okresie od lipca do września 2014 roku pokazuje wykres nr 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kwartał 2014 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z drugim kwartałem 2014 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 2/2014) liczba ofert pracy dostępna w portalu pracuj.pl zwiększyła się w następujących branżach: „praca fizyczna”, „produkcja”, „łańcuch dostaw”, „transport, spedycja”, „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „ubezpieczenia” oraz „budownictwo”. Mniej wolnych miejsc pracy oferowali pracodawcy reprezentujący obszary: call center”, „kontrola jakości”, „IT – administracja”. Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach utrzymała się na porównywalnym poziomie.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl we wrześniu 2014 r. W tym miesiącu najwięcej wolnych miejsc pracy przypadało na sekcje: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „IT – rozwój oprogramowania”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy dotyczyło sekcji „sprzedaż” (706 ofert). Podobnie jak w drugim kwartale bieżącego roku najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: przedstawiciel handlowy, regionalny koordynator sprzedaży, menadżer zespołu sprzedażowego, kierownik salonu, sprzedawca, doradca klienta, doradca techniczno – handlowy, specjalista ds. eksportu, konsultant ds. sprzedaży, przedstawiciel medyczny. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wykształcenie minimum średnie, znajomość języków obcych (często j. angielskiego i, dodatkowo, innego), umiejętności interpersonalne, umiejętność obsługi komputera, posiadanie prawa jazdy kategorii B, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy, umiejętność zarządzania zespołem, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, odporność na stres. Większość pracodawców poszukiwała kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe związane ze znajomością technik sprzedaży, pozyskiwania klienta i negocjacji oraz znajomością branży. Firmy zamieszczające oferty w branży „sprzedaż” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to banki, sklepy oraz salony sprzedaży, firmy  świadczące usługi finansowe, ubezpieczeniowe, farmaceutyczne oraz działające w różnych obszarach gospodarki.

Drugą w kolejności sekcją pod względem liczby ofert pracy była „obsługa klienta” (293 ogłoszenia). Poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: specjalista obsługi klienta, doradca klienta, doradca w zakresie ubioru, pracownik obsługi klienta, autoryzowany doradca biznesowy, pracownik kas, doradca serwisu blacharsko lakierniczego, mechanik samochodowy, technik serwisu, doradca ds. odnawialnych źródeł energii, specjalista ds. reklamacji windykator terenowy, dermokonsultantka, kucharz. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe lub średnie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka obcego (często j. angielskiego i drugiego), umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, zorientowanie na realizację celów, umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista. Tak jak w przypadku sprzedaży, firmy poszukujące pracowników w sekcji „obsługa klienta” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to sklepy, banki, firmy ubezpieczeniowe, finansowe, farmaceutyczne działające w branży informatycznej i wielu innych.

Na kolejnym, trzecim miejscu pod względem zapotrzebowania na pracowników znalazła się branża „IT – rozwój oprogramowania”, która z 233 ofertami pracy wyprzedziła sekcję „finanse, ekonomia”. Poszukiwani byli przedstawiciele następujących zawodów: programiści (Pyton, Oracle, .NET, JavaScript, Android, C++), informatyk, młodszy administrator systemów informatycznych, specjalista ds. analityki internetowej, administrator aplikacji, tester, architekt IT, specjalista ds. wsparcia SAP, specjalista ds. zarządzania projektami, analityk baz danych Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji: wiedza kierunkowa, wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, bardzo dobra znajomość języka obcego (przede wszystkim j. angielski, w tym techniczny), umiejętności zawodowe związane ze stanowiskiem pracy (np. znajomość innych niż wymagane języków programowania), umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność pracy w stresie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia. Firmy poszukujące pracowników zajmują się dostarczaniem oprogramowania dla biznesu, świadczą usługi outsourcingowe i konsultingowe. Informatyków poszukują także banki, firmy ubezpieczeniowe, zajmujące się szeroko pojętą sprzedażą i inne.

Powyższe dane świadczą o tym, że w regionie łódzkim do grupy najlepiej rozwijających się branż nadal należą „sprzedaż”, „obsługa klienta” i „IT – rozwój oprogramowania”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W trzecim kwartale 2014 roku nadal rozwijała się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wydano kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności3.

W Podstrefie Koluszki zainwestuje SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. Powstanie kolejny zakład przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu wraz z magazynami i rampami ekspedycyjnymi. Do końca 2018 r. zatrudnionych zostanie 650 pracowników.
W Konstantynowie Łódzkim pozwolenie otrzymała firma Coko-Werk Polska Sp. z o. o. Jest to już trzecia inwestycja firmy zajmującej się produkcją podzespołów z tworzyw sztucznych do produkcji sprzętu AGD oraz elementów wyposażenia samochodów. Planuje się wybudowanie nowej hali magazynowej, rozszerzenie produkcji na podzespoły dla odbiorców spoza branży AGD oraz wprowadzenie usług logistycznych. Dzięki tym inwestycjom do końca 2017 r. zatrudnionych zostanie przynajmniej 12 nowych pracowników.
W Łodzi inwestycję planuje Drahtzug Stein Łódź Sp. z o. o. , produkująca elementy wyposażenia sprzętu AGD. Rozbudowany zostanie park maszynowy w zakładzie produkcyjnym oraz budynek magazynowy. Do końca 2016 roku spółka zatrudni przynajmniej 14 nowych pracowników.
W Podstrefie Konstantynów Łódzki zainwestuje SISA Polska Sp. z o. o., działająca w branży hydrauliki siłowej. Powstanie hala produkcyjno – magazynowa, zakupione zostaną maszyny i wyposażenie. Do końca 2015 r. pracę znajdzie przynajmniej 15 osób.
W Rawie Mazowieckiej rozpoczął działalność nowy zakład produkcji mokrej quick-mix4. Firma zajmuje się produkcją farb i tynków fasadowych.

Powyższe informacje świadczą o rozwoju gospodarczym regionu łódzkiego oraz pozwalają optymistycznie myśleć o przyszłości w kontekście powstawania nowych miejsc pracy.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 Stopa bezrobocia we wrześniu 2014 r. dla Polski wynosiła 11,5%. [dane GUS]  
 2 Dane GUS
 3 http://sse.lodz.pl/pl/o-strefie/aktualnosci/913-4-nowe-zezwolenia [data dostępu: 04.11.2014 r.]
 4 http://sse.lodz.pl/pl/o-strefie/aktualnosci/941-nowy-zaklad-produkcji-mokrej-quick-mix-w-rawie-mazowieckiej [data dostępu: 04.11.2014 r.]